O czasopiśmie

 

Redaktor naczelna: dr hab. Hanna Rubinkowska-Anioł (PBN, ORCID)

 

e-ISSN: 2449-822X

ISSN: 1234-0278

 

Czasopismo „Afryka” upowszechnia wyniki badań polskich afrykanistów z ośrodków naukowych w całym kraju. Zaczęło ukazywać się od końca 1994 roku (początkowo jako Biuletyn PTAfr) w charakterze wewnętrznej publikacji informacyjnej. Do 2008 roku było biuletynem dotowanym przez Komitet Badań Naukowych. Od numeru 29 „Afryka” zmieniła swoją szatę graficzną i objętość. Z biuletynu stała się czasopismem naukowym, popularyzującym dorobek polskich afrykanistów. Wydawanie czasopisma jest możliwe dzięki pracy społecznej członków zespołu redakcyjnego, składkom członków PTAfr, pieniądzom z grantu badawczego oraz dotacjom z funduszy na rzecz wspierania naukowej działalności wydawniczej pochodzących z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W 2018 roku „Afryka” miała 6 punktów i znajdowała się na 89 pozycji listy B czasopism punktowanych MNiSW. Od maja 2019 roku aktualne oraz archiwalne numery czasopisma „Afryka” są indeksowane na międzynarodowej platformie cyfrowej The Central European Journal of Social Sciences and Humanites (CEJSH). Dostęp do wydawanych przez nas treści jest dzięki temu ułatwiony, a widoczność tekstów zostanie znacznie poszerzona, między innymi poprzez obecność w wyszukiwarce Google Scholar.

 

Pełne teksty numerów od 2017 roku dostępne są w archiwum oraz w wyszukiwarce tematycznej.

Pełne teksty numerów opublikowanych w latach 2005-2019 dostępne są na stronie Polskiego Towarzystwa Afrykanistycznego.

Starsze numery dostępne są jedynie w wersji papierowej w zbiorach bibliotek (m.in. Biblioteki Katedry Języków i Kultur Afryki UW).

 

Osoby zainteresowane złożeniem tekstu zapraszamy do działu Przesyłanie tekstów. Publikacja w czasopiśmie jest bezpłatna. Nowi Autorzy powinni założyć konto w systemie.

Aktualny numerNr 51/52 (2021): Afryka

Opublikowane 16 kwietnia 2022

##issue.tableOfContents##

Spis treści

Obituarium

Artykuły

Konferencje

Wyświetl wszystkie wydania