Informacje dla bibliotekarzy

Zachęcamy instytucje badawcze i biblioteki, aby zamieszczały czasopismo "Afryka" w swoich elektronicznych zbiorach czasopism. System otwartego publikowania czasopisma zapewnia czytelnikom dostęp do pełnych tekstów artykułów (zobacz Open Journal Systems).