Zespół redakcyjny

Rada naukowa
Prof. dr hab. Robert Kłosowicz
Prof. dr hab. Nina Pawlak
Prof. dr hab. Jarosław Różański
Prof. dr hab. Ryszard Vorbrich
Prof. dr hab. Arkadiusz Żukowski
Dr hab. Elżbieta Budakowska, prof. UW
Dr hab. Anna Niedźwiedź, prof. UJ
Dr hab. Marek Pawełczak
Dr hab. Małgorzata Szupejko
 
Redaktor naczelna
dr hab. Hanna Rubinkowska-Anioł, Katedra Języków i Kultur Afryki UW
 
Sekretarz redakcji
dr Sabina Brakoniecka, Katedra Języków i Kultur Afryki UW
 
Zespół redakcyjny
dr hab. Renata Diaz-Szmidt, UW
dr hab. Ewa Kalinowska, UW
dr hab. Kinga Lendzion, UKSW
dr hab. Aneta Pawłowska, prof. UŁ
dr Konrad Czernichowski, UMCS
dr Katarzyna Mich
dr Joanna Mormul, UJ
dr Izabela Will, UW