Kontakt

Redakcja "Afryki"
Wydział Orientalistyczny UW
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa

Główna osoba do kontaktu

Sabina Brakoniecka
Katedra Języków i Kultur Afryki UW

Wsparcie techniczne

Sabina Brakoniecka