Kontakt

Katedra Języków i Kultur Afryki UW
Redakcja "Afryki"
ul. Tyniecka 15/17
02-630 Warszawa

Główna osoba do kontaktu

Sabina Brakoniecka
Katedra Języków i Kultur Afryki UW

Wsparcie techniczne

Sabina Brakoniecka