Informacje dla czytelników

Zachęcamy czytelników, aby zapisywali do serwisu powiadomień o publikacjach. Użyj linku Rejestracja  znajdującego się na górze strony głównej czasopisma. Rejestracja zapewni czytelnikowi otrzymywanie Spisu treści w wiadomości email dla każdego wydania czasopisma. Polityka prywatności czasopisma gwarantuje czytelnikom, że ich nazwa i adresy email nie będą wykorzystane w innych celach.