Nr 51/52 (2021): Afryka
Artykuły

Symbolika wody w Koranie

Opublikowane 2022-04-16

Słowa kluczowe

 • woda,
 • Koran,
 • islam,
 • symbolika koraniczna,
 • atrybuty Boga

Abstrakt

Celem tego artykułu jest analiza symboliki wody w Koranie w świetle muzułmańskiej koncepcji natury a także atrybutów Boga i jego stosunku do stworzeń. Według Koranu Bóg stworzył z wody każdą żywą istotę. Deszcz, rzeki, morza, strumienie i źródła są znakami i przejawami istnienia Boga we wszechświecie. Woda jest również uważana za jedną z łask Bożych przeznaczonych dla Jego sług. Wiele wersetów Koranu mówi o wodzie jako o nośniku kary zarówno w życiu doczesnym, jak i w życiu ostatecznym. W koranicznych opisach eschatologicznych woda pojawia się również jako boża nagroda dla wierzących w raj.

Bibliografia

 1. Al-Maududi, Abou Al-Aála. 1993. Życie w islamie. Łódź: Stowarzyszenie Studentów Muzułmańskich w Polsce.
 2. Bielawski, Józef. 1995. Klasyczna literatura arabska. Warszawa: Dialog.
 3. Calvocoressi, Peter. 1992. Kto jest kim w Biblii (przekład i przypisy Jerzy Jarniewicz). Łódź: Wydawnictwo Łódzkie.
 4. Danecki, Janusz. 1991. Opowieści Koranu. Warszawa: Nasza Księgarnia.
 5. Danecki, Janusz. 1997. Kultura islamu. Słownik. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 6. Danecki, Janusz. 2007. Podstawowe wiadomości o islamie. Warszawa: Dialog.
 7. Dziekan, Marek M. 1993. Arabia Magica. Wiedza tajemna u Arabów przed islamem. Warszawa: Dialog.
 8. Dziekan, Marek M. 1997. Symbolika arabsko-muzułmańska. Warszawa: Verbinum.
 9. Gaudefroy-Demombynes, Maurice. 1988. Narodziny islamu (przeł. Hanna Olędzka).Warszawa: PIW.
 10. Jak modlą się muzułmanie. Antologia modlitw. 1997. (wybór, wstęp i przypisy Marek M. Dziekan). Warszawa: Verbinum.
 11. Kerrigan, Michael. 2009. Historia śmierci. Zwyczaje i rytuały pogrzebowe od starożytności do czasów współczesnych (przeł. Sławomir Klimkiewicz). Warszawa: Bellona.
 12. Kopaliński, Władysław. 2001. Słownik symboli. Warszawa: Rytm.
 13. Koran. 1986. (przekład i komentarz Józef Bielawski). Warszawa: PIW.
 14. Księga znaczeń. Muzułmańskie hikmy o Bogu i ludziach. 1999. (wybór i przekład Marek M. Dziekan). Warszawa: Verbinum.
 15. Lurker, Manfred. 1989. Słownik obrazów i symboli biblijnych (przeł. Kazimierz Romaniuk). Poznań: Pallottinum.
 16. Machut-Mandecka, Ewa. 2005. Świat tradycji arabskiej. Warszawa: Eneteia.
 17. Mahomet. 1993. Mądrości Proroka (Hadisy) (wybór, przekład i wstęp Janusz Danecki). Warszawa: Dialog.
 18. Mahomet. 1999. O małżeństwie, kupcach i dobrym wychowaniu (wybór, przekład i wstęp Jolanta Kozłowska). Warszawa: Dialog.
 19. Nasr, Seyyed Hossein. 1988. Idee i wartości islamu (przeł. Janusz Danecki). Warszawa: Pax.
 20. Nasr, Seyyed Hossein. 2010. Istota islamu. Trwałe wartości dla ludzkości (przeł. Katarzyna Pachniak). Warszawa: Pax.
 21. Piwiński, Ryszard. 1983. Mity i legendy w krainie Proroka. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo „Iskry”.
 22. Prieur, Jean. 1997. Symbole świata (przeł. Joanna Kluza). Warszawa: TOMaCO.
 23. Ruthven, Malise. 1998. Islam (przeł. Katarzyna Pachniak). Warszawa: Prószyński i S-ka.