Nr 51/52 (2021): Afryka
Artykuły

Działalność Wangari Muta Maathai. Świadectwo odpowiedzialności za naturę i prawa człowieka z perspektywy ruchu Green Belt Movement

Opublikowane 2022-04-16

Słowa kluczowe

 • Wangari Muta Maathai,
 • Kenia,
 • woda,
 • drzewa,
 • ochrona środowiska naturalnego,
 • Green Belt Movement,
 • demokracja,
 • prawa człowieka
 • ...Więcej
  Mniej

Abstrakt

Tematem artykułu jest działalność Wangari Muta Maathai i jej zaangażowanie w ochronę środowiska naturalnego w Kenii w latach 1977–2011. W niniejszym tekście na przykładzie ruchu Green Belt Movement będę poszukiwać odpowiedzi na pytanie, czy oddolne działania lokalnych społeczności w Afryce mają szansę skutecznie wpłynąć na ochronę środowiska naturalnego, w tym zabezpieczenie niezbędnych zasobów wody pitnej. Stworzona przez Wangari Muta Maathai organizacja szerzyła ideę sadzenia drzew w celu utrzymania równowagi ekosystemu, w tym zapewnienia odpowiednich zasobów czystej wody. Wykorzystanym w artykule tekstem źródłowym jest przede wszystkim autobiografia Wangari Muta Maathai wsparta własnymi obserwacjami autorki poczynionymi podczas pobytów w Kenii w latach 2007, 2008, 2010, 2011–2012.

Bibliografia

 1. Brooks C., Melanie. 2017. „Grassroots leadership for ecological sustainability, empowerment and political change. Wangari Maathai and the Green Belt Movement”, w: Jeffrey S. Brooks, Anthony H. Normore (red.), Leadership lessons: Great thinkers on equity, justice and education, New York: Teachers College Press, 14–22.
 2. Gulyani, Sumila; Debabrata Talukdar, Mukami R. Kariuki. 2005. „Water for the urban poor: water markets, household demand and service preferences in Kenya”, Water Supply and Sanitation Sector Board Discussion Paper Series 5, 1, The World Bank Group.
 3. Kirkscey, Russell. 2007. „Accommodating traditional African values and globalization: Narrative as argument in Wangari Maathai’s Nobel Prize Lecture”. Women and Language 30, 2.
 4. Maathai, Wangari. 2004. Nobel lecture, https://www.nobelprize.org/prizes/peace/2004/maathai/26050-wangari-maathai-nobel-lecture-2004/, dostęp z dnia 20 stycznia 2021.
 5. Maathai Muta, Wangari. 2006. Unbowed. One woman’s story. London: Arrow Books.
 6. Maathai Muta, Wangari. 2009. The challenge for Africa. London: Arrow Books.
 7. Maathai Muta, Wangari. 2020. Dr. Wangari Maathai plants a forest. Los Angeles: Rebel Girls.
 8. Marshall, Samantha. 2011. „The water crisis in Kenya: Causes, effects and solutions”, Global Majority E-Journal 2, 1, 31–45.
 9. Mumma, Albert. 2007. „Kenya’s new water law: an analysis of the implications of Kenya’s Water Act, 2002, for the rural poor”, w: B. van Koppen, M. Giordano, J. Butterworth (red.), Community-based water law and water resource management reform in developing countries, Oxfordshire: Cabi, 158–172.
 10. nobelprize.org. 2004. https://www.nobelprize.org/prizes/peace/2004/maathai/facts/, dostęp z dnia 15 lutego 2021.
 11. Ofcansky, Thomas P. 1984. „Kenya forestry under British Colonial Administration, 1895–1963)”. Journal of Forest History 28, 3, 136–143.
 12. Ogendi, George M.; Issac M. Ong’oa. 2009. „Water policy, accesibility and water ethics in Kenya”. Santa Clara Journal of International Law 1, 7, 177–196.
 13. Pawełczak, Marek. 2004. Kenia. Warszawa: Trio.
 14. Prévot, Franck; Aurélia Fronty. 2017. Wangari Maathai: The woman who planted millions of trees. Watertown: Charlesbridge.
 15. Rateb, Ashraf; Hermas ElSayeb. 2020. „The 2018 long rainy season in Kenya: Hydrological changes and correlated land subsidence”. Remote Sensing 12, 1–16.
 16. reliefweb. 2005. „Kenya: At least 14 killed in clashes over water”. https://reliefweb.int/report/kenya/kenya-least-14-killed-clashes-over-water, dostęp z dnia 23 stycznia 2021.
 17. Roy, L. Jessica; Ben Crow; Brent Swallow. 2005. „Getting access to adequate water: Community organizing, women and social change in Western Kenya”. International workshop on African Water Laws: Plural Legislative Frameworks for Rural Water Management
 18. in Africa, South Africa. https://dlc.dlib.indiana.edu/dlc/bitstream/handle/10535/5058/ROY-J.pdf?sequence=1, dostęp z dnia 23 stycznia 2021.
 19. Understanding the Kenia 2016 Water Act. 2016. „2030 Water Resources Group”. https://www.2030wrg.org/wp-content/uploads/2016/12/Understanding-the-Kenyan-Water-Act-2016.pdf, dostęp z dnia 19 stycznia 2021.
 20. [The] Water Act. 2016. Kenya Gazette Supplement 164. https://wra.go.ke/wp-content/uploads/2019/05/The_Water_Act_2016.pdf, dostęp z dnia 19 stycznia 2021.
 21. WASREB. 2020. https://wasreb.go.ke/national-water-services-strategy/, dostęp z dnia 15 lutego 2021.
 22. water.org. 2021. https://water.org/our-impact/where-we-work/kenya/, dostęp z dnia 18 stycznia 2021.
 23. WHO/UNICEF Joint Monitoring Report. 2019. https://www.unicef.org/kenya/water-sanitation-and-hygiene#:~:text=The%20WASH%20joint%20monitoring%20programme-for%20the%20survival%20of%20, dostęp z dnia 18 stycznia 2021.
 24. World Bank. 2004. Towards a water-secure Kenya: Water resources sector memorandum. Washington, DC. https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/15546 License: CC BY 3.0 IGO, dostęp z dnia 20 stycznia 2021.